פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support

General support for problems with your hosting account.

 Sales

Department for all questions related to new accounts and features.

 Billing

Questions concerning invoicing and payment for your account.